Profesyonel Ekİple Çalışın​

SIK SORULAN SORULAR

ISI YALITIMI VE MANTOLAMA HAKKINDA

BİLMENİZ GEREKENLER

Isı yalıtım malzemeleri, ısı kayıp ve kaçaklarının azaltılmasında kullanılan, hafif ve ısı geçişine karşı yüksek direnç gösteren özel malzemelerdir.

Kullanım amacı ve şekline göre değişmekle birlikte yapılarınızı korumak için dışarıdan ısı yalıtım uygulamaları tercih edilmelidir. Ayrıca cephenin tümü yalıtım malzemeleri ile korunduğundan ısı köprüleri meydana gelmez. Buna karşılık, kısa sürede ısıtma ve soğutmanın zaruri olduğu ya dışarıdan uygulama  yapılamayacak durumlardaki yerlerde ise içten yalıtım tercih edilmelidir.

Yalıtım uygulamaları mutlaka binanın tümüne kesintisiz olarak uygulanmalıdır. Sadece tek cephede yapılan yalıtım uygulmaları neticesinde ısı köprüleri oluşacak ve yalıtımın yapılmadığı diğer cephelerde ısı kayıpları devam edecektir. Bu nedenle tüm yapı bileşenlerinde (çatı, duvar, döşeme, çıkma, cam ve doğrama) yalıtım yapılmalıdır.

Yalıtım malzemeleri binanın ısı kayıplarını önlemek ve ısıtma – soğutma sistemlerine destek olmak için uygulanır. Tek başına binanın ısıtılmasına veya soğutulmasına katkı vermez.

Duvar, döşeme ve çatılarda; cam yünü, taş yünü, ekspande, polistiren köpüğü(EPS),ekstrüde polistiren köpüğü (XPS),poliüretan köpüğü ve ahşap yünü,
Pencerelerde; Low-E kaplamalı cam içeren ısı yalıtım performansı yüksek yalıtım camları veya solar Low-E kaplamalı cam içeren ısı ve güneş kontrol performansı yüksek yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar,
Hava kanalları, borular, vanalar gibi tesisat elamanlarında; cam yünü, taş yünü, polietilen köpüğü , elastomerik kauçuk köpüğü, poliolefin köpüğü poliüretan köpüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri kullanılır.

Tesisatta ısı yalıtımı; enerji tasarrufu sağlanması , yoğuşma, korozyonun (paslanma) önlenmesine bağlı olarak tesisat ömrünün uzaması açısından gereklidir.

cam kalınlığının arttırılmasının ısı yalıtımına katkısı yoktur ve bu yolla ısı yalıtımı sağlamak mümkün değildir. Camla ısı yalıtımında ilk çözüm, yalıtım camıdır (çift cam).low-E /solar low-E kaplamalı cam içeren yalıtım camları ile ısı yalıtımı iki kat arttırabilir. low-E kaplamalı cam içeren yalıtım camı ile tek cama göre %80,standart yalıtım camına göre %50 oranında daha iyi bir ısı yalıtımı elde edilmektedir. Yazın soğutulan binalarda klima yüklerini hafifletmek, soğutma amacıyla tüketilen enerjiyi azaltmak ve soğutucu kapasitesini düşürmek için Solar low-E kaplamalı cam içeren ısı ve güneş kontrol performansı yüksek yalıtım camları kullanılmalıdır. Solar low-E kaplamalı cam içeren yalıtım camları low-E kaplamalı cam içeren yalıtım camının ısı yalıtım özelliklerine ilaveten yazın soğutma giderlerinden %40 tasarruf sağlamaktadır.
Evet, aynı doğramada low-E veya Solar low-E kaplamalı cam içeren yalıtım camı üniteleri kullanılabilir.
Isı yalıtımı kışın ısınmak yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan tasarruf sağlar, konforlu bir yaşam ortamı oluşturur. Bir binanın soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirdiği için sıcak iklim bölgelerinde de yazın güneşten gelen ısıyı standart yalıtım camına göre %40 azaltan solar low-E kaplamalı cam içeren ısı ve güneş kontrol performansı yüksek yalıtım camları kullanılmalıdır.
Binanız mutlaka uzmanlarca incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik olarak yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları, konusunda bilgi birikimi olan yalıtım firmalarınca yapılmalıdır. Uygulamayı yapacak olan ustaların mesleki yeterlilik belgesine sahip olması da gerekmektedir.

Dış cepheye yapılan ısı yalıtımı uygulamaları binaya ortalama 10-15 kg gibi çok düşük sayılabilecek bir yük getirir. bina inşasında hesaba katılan ölü yükler açısından Bu düşük ağırlıklar son derece güvenlidir. Öyle ki ısı yalıtımının binaya getireceği ek yük deprem hesaplarında dikkate alınmayacak kadar azdır. Dübelleme esnasında kolon ve kirişlere açılan delikler deprem güvenliği açısından bir zaafa neden olmamaktadır.

CE veya G işareti ürünlerin mevzuatlarda tanımlanan asgari şartları gösterir. Bu bağlamda ısı yalıtım malzemelerinin CE veya G işareti ile sunulması yasal bir zorunluluktur. CE veya G işareti taşıyan ürünlerin kullanılıp kullanılmayacağını sorunuz. CE veya G işareti ürünün ambalajında yer alan etikette yer alır CE veya G işareti taşımayan ürünleri almayınız.

Yalıtım yaptırmadan önce size önerilen ısı yalıtım malzemelerinin yalıtım değerleri; size önerilen uygulama kalınlığında elde edeceğiniz tasarrufun miktarını belirler. Malzemenin yalıtım değerini sorunuz. Malzemelerin yalıtım değerleri ürünün ambalajında yer alan etikette yer alır. Bu etikette yer alan ve R sembolü ile gösterilen ısıl direnç değerini kontrol edin. Isıl direnci (R değeri) yüksek olan malzemeler daha fazla tasarruf sağlarlar. Malzeme seçerken mutlaka ısıl direnç değerini sorun ve R değeri daha büyük olan çözümleri tercih edin.

Dış cephe ısı Yalıtım sistemleri, ısı yalıtım levhası, dübel, sıva filesi, ısı yalıtım sistem sıvası ve yapıştırıcısı ile son kay kaplamadan oluşur. Dolayısıyla sistemi oluşturan bileşenlerin birbiri ile uyumu sağlıklı uygulama için çok önemlidir. Sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri kullanılmalıdır.

Öncelikle duvarınızda su bulunmasına neden olan etkenlerin araştırılması ve bunlara karşı önlem alınması gerekir. Duvarınızda gözle görülür derin bir çatlak veya boşluk yoksa ve iç yüzeyinde sıva kabarmaları, siyah lekeler, küf ve benzeri oluşumlar varsa, bu, binanızda ısı yalıtımı yapılarak sorun çözülmelidir. Sadece yağışlı günlerde dışarıdan su sızması söz konusu ise yapınızdaki çatlaklar veya boşluklar, su sızdırmaz malzemeler kullanılarak tamir edilmelidir. Yüzeye kesinlikle zift sürülmemelidir.
Hayır yapılamaz. Boya, sıva gibi pratikte çok düşük kalınlıklarda uygulanan malzemelerle mevzuatlara uygun olarak ısı yalıtımı sağlanmaz. Yalıtım kalınlığı TS 825 binalarda ısı yalıtımı kuralları standardına göre uygun olmalıdır.
Gaz beton, her türde ve bimsblok, birer yapı malzemesi olup ısı yalıtım malzemesi değildir. Bina hangi malzemeden yapılmış olursa olsun, kolon ve kirişler dahil olmak üzere tüm cepheler, çatı ve döşemeler TS 825’deki koşulları sağlamalıdır.genelde en ekonomik ve uygulanabilir çözümler; ısı yalıtım malzemeleri ile sağlanır. Pencerelerde özel kaplamalı(low-E / solar low-E) camlarla üretilmiş yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır. Böylece standart yalıtım cam ünitesine göre %50, tek cama göre %80 oranında ısı kayıpları azaltılmış olur.
Dış cephe kaplamaları ısı yalıtımı sağlanmaz.genel hatlar ile bu malzemeler isteğe bağlı olarak cephenin dış görünüşünü oluşturur ve kimi durumlarda insanların erişebilecekleri yüksekliklerde darbelere karşı mukavemet sağlar. Binalarda enerji verimliliği, bu kaplamaların arka tarafında bulunan ısı yalıtım malzemeleri ile sağlanır.